Etusivu

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen

Lasten aloittaessa päivähoidon hänen vanhempiensa kanssa laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelma. Se pitää sisällään muun muassa huomioita lapsen päivittäisistä toimista, jotka varsinkin pienen lapsen ollessa kyseessä on erityisen tärkeää suorittaa lapsen omien tapojen ja rytmin mukaan. Näin jo pienestä pitäen lapsi saa kokea olevansa hyväksytty juuri omana itsenään, sellaisena kuin hän on. Näin lapsi saa vahvistusta omalle, kehittyvälle itsetunnolleen.