Päiväkotimme ryhmät

Päivänsäteet

Etusivu

Yksikön toiminta-ajatus ja arvot

Päiväkodin pienimmät

Menninkäiset

2-3 -vuotiaat

Tiitiäiset

3-5 -vuotiaat

Hippiäiset

PikkuEskari-ikäiset

Tarjoamme korkealaatuista, yksityistä päivähoitoa alle esikouluikäisille lapsille. Järjestämme monipuolista toimintaa, joka perustuu yksilöllisyyteen, leikinomaisuuteen ja kokemalla oppimiseen. 

Lähtökohtanamme on lapsikeskeinen näkemys. Toimintamme perustuu lapsen omiin kokemuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Näemme lapsen yksilönä, joka on aktiivinen toimija sekä yksin, että ryhmässä. 

Oppimisympäristö on lasta aktivoiva, innostava ja kannustava, muttei liian valmis. Toimimme avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä, itseään ja muita kunnioittaen. Aikuinen on oppimisen ohjaaja, lapsen kuuntelija, tukija ja kannustaja. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan henkilöstön vahvuuksia. 

Pienessä kodinomaisessa päiväkodissamme on neljä ryhmää:

Päiväkodin pienimmät eli Päivänsäteet

Päivänsäteille luodaan turvallinen ilmapiiri, joka on kuin lämmin syli. Aikuinen on aina lähellä. Yhdessäolo ja leikki ovat Päivänsäteiden arkea.

2-3 –vuotiaat Menninkäiset

Menninkäisille luodaan turvallinen ilmapiiri, opetetaan erilaisuuden hyväksymistä ja annetaan lämpöä, läheisyyttä ja onnistumisen iloa.

3-5 –vuotiaat Tiitiäiset

Tiitiäisten kanssa havainnoidaan, tutkitaan, pohditaan, leikitään ja pidetään ystävistä huolta.

PikkuEskari-ikäiset Hippiäiset

Hippiäisten kanssa huomioidaan yksilöllisyyttä, touhutaan yhdessä ja koetaan ryhmässä yhteistä iloa. 

Toimintamme tukena käytämme Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa, jonka pohjalta luomme oman VASUN. Lisäksi joka ryhmässä on käytössä kuukausiohjelmat.

Tarjoamme ainoastaan kokoaikahoitoa eli yli 35h/vko, lukuunottamatta 5-vuotiaiden osa-aikaisia palvelutarpeiden vaihtoehtoja. Hoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta ja käytämme 1 kuukauden irtisanomisaikaa. Käytössämme on Turun kaupungin palveluseteli sekä Kelan yksityisen hoidon tuki.

Hinnat 1.10.2022 alkaen

Alle 3v. max. 325€

yli 3v. max. 325€

5 vuotiaat max. 222€

Tietoa Turun kaupungin palvelusetelistä: http://www.turku.fi/paivahoidon-maksut-tuet-ja-palveluseteli